1995 yılının temmuz ayında kurulan Türk Psikoloji Öğrencileri Çalışma Grubu temel olarak Türkiye’deki ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki psikoloji öğrencilerini bir araya getirmeyi, bir takım etkinlikler yapmayı, akademik ve sosyal projeler geliştirmeyi, öğrencileri iletişim halinde tutmayı hedefler. Bu amaçla gönüllülük esasına dayanan TPÖÇG, 1995 yılından süregelen çalışma grubu dinamiklerinden ödün vermeden, psikoloji bölümüne sahip bütün üniversitelere ulaşmayı sürdürmektedir. Ayrıca TPÖÇG’ün Türk Psikologlar Derneği ile arasında organik bir bağ vardır. TPD ile işbirliği içerisinde çalışır ancak bağımsızdır.