ESN Türkiye ve SALT Gençlik Derneği arasında; Türkiye genelinde yapılacak çalışmaların işbirliği içerisinde gerçekleştirilmesi ve deneyim paylaşımı yapılmasını sağlamak amacıyla 13.07.2021 tarihinde bir işbirliği protokolü imzalanmıştır. 

Bu protokol ile birlikte karşılıklı olarak her iki organizasyon; Toplum yararına yapılacak faaliyet ve çalışmalarına ağ tabanlı yaklaşım ile birbirlerini dahil edebilecekler ve/veya ortak çalışma yürütebilecekler.  Uzman oldukları alanlarda birbirlerine kapasite gelişimi ve deneyim paylaşımı alanlarında destek olacaklar. 

İşbirliğinin her iki kuruluş adına da hayırlı olmasını diliyoruz.